පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන් නැවත ආරම්භය ජනවාරි 03

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය රජයේ මුද්‍රණාලයට යොමුකර ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවේ සභා වාරය අවසානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන ගැසට් නිවේදනය මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඊයේ(02) රාත්‍රියේ යවා තිබිණි. මෙලෙස සභා වාරය අවසාන කරන පාර්ලිමේන්තුව නැවත ලබන වසරේ ජනවාරි 03 වැනිදා නැවත ආරම්භ කරනු ඇතැයි එම දේශපාලන ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − six =