ගල්, වැලි සහ පස් ප‍්‍රවාහණ බලපත‍්‍ර අහෝසි කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –පිවිතුරු ලංකා පති‍්‍රකාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවෙයි.

නගර, වෙරළ තීර, පාසල් හා රාජ්‍ය ආයතන පිරිසිදුව පවත්වාගෙන යාමයි එහි අරමුණ වේ. ගල්, වැලි සහ පස් ප‍්‍රවාහණ බලපත‍්‍ර ක‍්‍රමය අහෝසි කිරීමටද කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළේය. ඒ අනුව ඒවායේ මිලගණන් අඩුවන බව අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා සඳහන් කළේය.

ජනතාවට පහසුකම් සැලසීම සඳහා රජය සියලු ක‍්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවත් ඔහු පෙන්වා දෙන ලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − nine =