සියළු දුම්රිය ස්ථාන හරිත දුම්රිය ස්ථාන වෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දිවයිනේ සියළු දුම්රිය ස්ථාන හරිත දුම්රිය ස්ථාන බවට පත් කරන බව අමාත්‍ය සී. බී. රත්නායක මහතා පවසයි.

හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ නිරීක්‍ෂණයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියාසිටියේය.

හැටන් දුම්රිය ස්ථානය නිරීක්‍ෂණය කළ අමාත්‍යවරයා එහි පවතින අඩුපාඩු හා ගැටළු රැසක් හදුනා ගනු ලැබීය. මෙම දුම්රිය ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි රැසක් ලැබී ඇති බවට ඇමතිවරයා පැවසීය.

මෙරට අක්‍රමවත්ම මෙන්ම අපිරිසිදුම දුම්රිය ස්ථානය හැටන් දුම්රිය ස්ථානය බව අමාත්‍ය සී. බී. රත්නායක මහතා වැඩිදුරටත් එහිදී සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + 2 =