ජනපතිගෙන් පාරිභෝගික අධිකාරියට දැනුම්දීමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ප්‍රකාශිත උපරිම සිල්ලර මිල බලාත්මක කිරීමට සහ උත්සව සමයේදී අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ නොකඩවා වෙළදපොලට සැපයීම සහතික කිරිමට අවශ්‍ය කඩිනම් පියවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට දැනුම් දී ඇත.

සහල් කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 98ක් ලෙසට ගැසට් කර තිබුණ ද බොහෝ ස්ථානවල එය සිදු නොවන බවට පැමිණිලි ලැබී ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳව සොයා බලා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිවරයා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට උපදෙස් ලබාදී ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.

වෙළඳපොල සැපයුම් තත්ත්වය පරික්ෂා කරමින් සහල් සැපයුම් මධ්‍යස්ථානවල තොඟ පරික්ෂා කර දෛනිකව ඒවා මුදා හැරීම සඳහා කණ්ඩායමක් පත් කරන ලෙසට ද ජනාධිපතිවරයා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට නියෝග කර ඇත.

අනවශ්‍ය ලෙස සහල් ආනයනය හෝ වෙළඳපොල මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා වෙනත් ආකාරයේ රජයේ මැදිහත්විම සඳහා බලනොකෙරන පරිදි වී වෙළඳපොලෙහි සැපයුම් තත්ත්වය සහතික කිරිම වී මෝල් හිමියන්ගේ සහ වෙළඳුන්ගේ වගකීම බවයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පෙන්වා දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × five =