දේශීය උළු කර්මාන්ත කරුවන්ට සහන රැසක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – වහල සෙවිලි කිරීමට යොදා ගන්නා අස්බැස්ටස් තහඩු වෙනුවට සාම්ප්‍රදායික උළු භාවිතා කිරීම සඳහා ජනතාව දිරිගන්වනු පිණිස දේශීය උළු කර්මාන්ත කරුවන්ට සහන රැසක් ලබා දීමට රජය කටයුතුයොදා ඇත.

මේ අනුව උළු, ගඩොල් සහ කුඹල් කර්මාන්තයේ යෙදෙන සුළු කර්මාන්තකරුවන්ට අමුද්‍රව්‍ය ලබාගැනීමට පහසු ,නව වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වාදීමසිදු කෙරේ.

මේ සඳහා පරිසර සහ වනජීවී සම්පත් අමාත්‍ය එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබේ.

2009 අංක 66 දරණ පනතින් සංශෝධිත 1992 අංක 33 දරන ඛනිජ ද්‍රව්‍ය පනතඅනුව , යම් මැටි කැණීමක් සිදු කරන ඕනෑම පුද්ගලයකු හෝ ආයතනයක් ඒ සඳහා කැණීම් බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතු අතර, එම අමුද්‍රව්‍ය අදාළ කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යන ස්ථානය වෙත ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා ද බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතු වේ.

එහෙත්, මෙම බලපත්‍ර ක්‍රමවේදයේ පවතින සංකීර්ණතාව හේතුවෙන් සුළු පරිමාණ මැටි කර්මාන්තකරුවන්ට විවිධ අපහසුතාවන්ට මුහුණ දීමට සිදු වන බව සැලකිල්ලට ගෙන වැලි, මැටි සහ පස් ප්‍රවාහනය සඳහා බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ අවශ්‍යතාව ලිහිල් කිරීම පිණිස දැනටමත් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියහිමිවී ඇත.

උළු, ගඩොල් සහ කුඹල් කර්මාන්තයේ යෙදෙන නිෂ්පාදකයන්ට තම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තිරසරව පවත්වාගෙන යාමට හැකිවන අයුරින් අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේ දී දැනට පවතින සංකීර්ණ බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය තවදුටත් ලිහිල් කර වඩා කාර්යක්ෂම හා පහසු ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම සඳහාත්, ගංගා ඉවුරු වැනි පරිසර සංවේදී ප්‍රදේශවලට බලපෑමක් එමඟින් සිදු නොවන බවට තහවුරු කරගැනීම සඳහාත් අවශ්‍ය විධිවිධාන සැලසීම පිණිස 1992 අංක 33 දරන පතල් හා ඛනිජ ද්‍රව්‍ය පනතේ 28 සහ 30 වගන්ති යෝග්‍ය පරිදි සංශෝධනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

අද(19) පැවැති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කළ වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්මාන්ත ඇමැති ,සම කැබිනට් ප්‍රකාශක වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා පෙන්වා දුන්නේ දේශීය කර්මාන්ත නගා සිටුවීම දේශීය කර්මාන්ත කරුවන් දිරි ගැන්වීමේ නව රජයේ ප්‍රතිපත්ති අරමුණු කර ගනිමින් මෙම පියවර ගත් බවයි.

උළු, ගඩොල් හා කුඹල් කර්මාන්තයේ යෙදෙන නිෂ්පාදකයින්ට තම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තිරසරව පවත්වාගෙන යාමට හැකිවන අයුරින් අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේදී දැනට පවතින් සංකීර්ණ බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් ලිහිල් කර වඩා කාර්යක්ෂමව හා පහසු ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම සඳහන් ගංගා, ඉවුරු වැනි පරිසර සංවේදී ප්‍ර‍දේශවලට බලපෑමක් එමගින් සිදුනොවන බවට තහවුරු කර ගැනීම සඳහාත් අවශ්‍ය විධි විධාන සැලසීම පිණිස පතල් හා ඛනිජ ද්‍රව්‍ය පනතේ වගන්ති කිහිපයක් මේ අනුව සංශෝධනය කරන බවද රමේෂ් පතිරණ අමාත්‍යවරයා එහිදී කීය.

වහල සෙවිලි කිරීමේදී ඉදිරියේදී ඇස්බැස්ටස් වෙනුවට උළු යොදා ගැනීමට ක්‍රමවේදයන් සකස් කරන බව පැවැසූ ඇමැතිවරයා අවධාරණය කළේ මේ සම්බන්ධ ආනයන සීමා කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × five =