ශ්‍රී‍්‍ර ලංකා – ඊජිප්තු වෙළෙද සම්බන්ධතා තහවුරු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ශ්‍රී‍්‍ර ලංකා ඊජිප්තු වෙළෙද සම්බන්ධතා තහවුරු කිරිමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ විය.

තානාපති කාර්යාල මට්ටමින් එය සිදුකරන බව විදේශ අමාත්‍යාංශය පවසයි. මෙරට නිෂ්පාදන පිළිබදව ඊජිප්තු ව්‍යාපාරිකයන් දැනුවත් කිරීමත් එහි අරමුණකි.

ශ්‍රී‍්‍ර ලංකා තේ, පොල් සහ රබර් නිෂ්පාදන පිළිබදව එහිදී අවධානය යොමුකරන බවයි විදේශ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − seven =