නව මුහුණුවරකින් 2020 පිළිගැනීමට බිග් බෙන් සූදානම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා වසා දමා ඇති බ්‍රිතාන්‍යයේ බිග්බෙන් ඔරලෝසුව නව මුහුණුවරකින් හෙට (දෙසැම්බර් 31) මධ්‍යම රාත්‍රියේ නාද කිරීමට නියමිතය. ඒ වෙනුවෙන් පසුගිය 29 වැනි දා සිට පෙරහුරු නාද කිරීම් සිදු කළ බව සඳහන්ය.

හෙට පස්වරු 12.00, 4.00, 9.00, 10.00, 11.00 කණිසමට නාද වන එය අවසානයේ නව වසර උදාවන මධ්‍යම රාත්‍රියේ දොළොස් වරක් නාද වනු ඇත.

ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා 2017 වසරේ සිට කුළුණ වසා දැමු අතර වැදගත් අවස්ථාවන්හිදී පමණක් සීනුව නාද කිරීමට පියවර ගනු ලැබීය. ඇමෙරිකා ඩොලර් බිලියන 5.2ක් වැය කරමින් සිදු කරන කුළුණේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු 2021 වසරේ නිම කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 3 =