ලංකා සතොසට නව සභාපතිවරයෙක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ලංකා සතොස නව සභාපතිවරයා ලෙස අලෙවිකරණ වෘත්තිකයෙකු වන නුෂාඩ් පෙරේරා මහතාව පත්කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + twelve =