බැංකු ණය සහන පැකේජය අද සිට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – බැංකු ණය ගෙවාගැනීමට අපහසු වී කඩාවැටී ඇති ව්‍යාපාර සහ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර යළි ශක්තිමත්ව නඟාසිටුවීමට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බැංකු ණය සහන පැකේජය බලාත්මක කිරීමට අදාළ වන නියෝග ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (13) මෙරට බැංකු පද්ධතියට ලබා දීමට නියමිතය.

ඒ අනුව දැනට ණය තොරතුරු කාර්යාංශයේ අසාදු ලේඛනගතව සිටින සුළු හා මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින්ට යළිත් රුපියල් මිලියන 300කට නොඅඩු ණය මුදලක් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව උදා කිරීමට මඟපාදන නියෝගය ඇතුළු තවත් ජනතාවට සහනදායී නියෝග ගණනාවක් නිකුත් කරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල මහතා ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය. එම නියෝගයන්ට අනුව අක්‍රීය ගණයේ පවතින සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ණය අය කර ගැනීම සඳහා කරනු ලබන සියලුම නීතිමය කටයුතු අත්හිටුවීම සිදුකෙරේ. ඒ යටතේ බැංකු විසින් ලබාදී ඇති ණය වෙනුවෙන් තබා ඇති සුරැකුම් වන දේපළ හා උපකරණ වෙන්දේසිකිරීම අත්හිටුවනු ලැබේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ අගමැති හා මුදල් ඇමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙසින් යෝජිත ණය සහන පැකේජය මඟින් වසා දමා ඇති ව්‍යවසායන්ට තම ව්‍යාපාර නැවත ආරම්භ කිරීමටත්, දැඩි මූල්‍ය දුෂ්කරතා සහිතව ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යන ව්‍යවසායකයින්ට තම ව්‍යාපාර තවදුරටත් පුළුල් කර ගැනීමටත් සහන සලසා දෙන බවද ලේකම්වරයා සඳහන් කළේය. ණය ගැනුම්කරුවෙකු විසින් ලිඛිතව බැංකු ආයතන වෙත කරන ලබන ඉල්ලීම පදනම්කොට බැංකුව විසින් ලබාදී ඇති කාලීන ණයවල මුල් මුදල ගෙවීම සඳහා වසරක සහන කාලයක් ලබා දෙන අතර ණය ආපසු ගෙවීම කල්දැමීමේ වසරක කාලපරිච්ඡේදය තුළදී කිසිදු දඩ පොලියක් ‍නොමැතිව ගිවිසුම්ගත පොලිය පමණක් ගෙවාදැමීමට ව්‍යවසායකයින්ට සහන සලසා ඇත. මේ අන්දමට තමන්ට විශ්වාසනීය ලෙස ව්‍යාපාර සැලැස්මක් ගණුදෙනුකරුවෙකු ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් බලපත්‍රලාභී බැංකුව විසින් රුපියල් මිලියන 300ය නොඉක්මවන නව ණය පහසුකමක් සහන කොන්දේසි යටතේ ලබාදීමටද කටයුතු කෙරේ. එම කොන්දේසි අතර ව්‍යාපාර කටයුතු පුළුල් කිරීම සඳහා වසර 05කින් ආපසු ගෙවී යන පරිදි සාමාන්‍ය බර තැබූ ප්‍රමුඛ ණය පොලී අනුපාතයට සමාන පොලී අනුපාතයකට ණය පහසුකම් ලබාදීම සිදු කෙරේ.

එසේම එවැනි ණය මුදල් ආපසු ගෙවීමේදී වසරක සහන කාලයක් ලබාදීමටද නියමිතය. 2020 වසරේ මාර්තු 31 වැනිදා දක්වා කාලය තුළදී කල්පිරීම, සමාලෝචනයට පැමිණීම සහ පියවිය යුතුවීම යන කරුණු මත අය විය යුතු නිත්‍ය අයිරා පහසුකම් මේ වසරේ ජූනි 30 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. එමෙන්ම මේ වසරේ මාර්තු 31 වැනි දින දක්වා කාල සීමාව තුළදී කල්පිරීම, සමාලෝචනයට පැමිණීම, පියවිය යුතු වීම යන කරුණු මත අය විය යුතු ලෙස සැලකෙන ආනයන මූල්‍ය පහසුකම් දින 30කින් දීර්ඝ කෙරේ. ඊට අමතරව සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර විසින් ලබාගෙන එකඟ වූ පරිදි ගෙවීමට නොහැකි වූ නිසා අක්‍රීය තත්ත්වයේ පවතින ණය සඳහාද සහන පිරිනැමේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × three =