ශ්‍රී ලංකා නිවුන් සංගමය අද ගිනස් වාර්තාවකට සුදානම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ශ්‍රී ලංකා නිවුන් සංගමය ලොව විශාලතම නිවුන් පුද්ගල හමුවක් පවත්වා ගිනස් වාර්තාවක් තැබීමට සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ අද(20) කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනයේ දී.

ඕනෑම වයස් කාණ්ඩයක නිවුන් පුද්ගලයින් ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරයා විසින් සහතික කළ තම උප්පැන්න සහතිකයේ පිටපතක් සහ ජාතික හැදුනම්පතේ පිටපතක් රැගෙන අද උදෑසන 10.00ට පැමිණය යුතු බව එම සංගමය මීට පෙර දැනුම් දී තිබුණේය.

ලංකාව පුරා සිටින නිවුන් සමාජිකයන්ට ලාංකීය නාමය ඉදිරියට ගෙන යෑමට අද දිනයේ එකතු වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා නිවුන් සංගමය ඉල්ලීමක් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + two =