‘අපි වෙනුවෙන් අපි‘ අරමුදලේ සාමාජිකයෙකු ලෙස අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් පත් කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා , ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ පිහිටුවා ඇති ” අපි වෙනුවෙන් අපි ” අරමුදලේ ආරක්ෂක විශයභාර අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරනු ලබන සාමාජිකයෙකු වශයෙන් පත්කොට තිබේ.

මේ වනවිට ඔහු අග්‍රාමාත්‍ය ආර්ථික කටයුතු ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ලෙස සේවය කරන අතර, 2006 සිට 2014 දක්වා මහ බැංකු අධිපති වශයෙන්ද, ඊට පෙර සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වශයෙන්ද සේවය කොට ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × five =