පෞද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන පිළිබද සංගණනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –වෛද්‍යවරුන් සතු පෞද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන පිළිබදව සංගණනයක් සිදුකරන බව අමාත්‍ය පවිත‍්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය ප‍වසයි.

ලබන මැයි මස පළමුවනදා සිට එය ආරම්භ කිරීමට සැලැසුම් කර ඇත. පෞද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව පිළිබද අවසන් වරට සංගණනයක් සිදුකර තිබෙන්නේ 2017 වසරේ දීය. ඒ වන විට ලියාපදිංචිව තිබු වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව 657කි.

ප‍්‍රමිතියෙන් තොරව කි‍්‍රයාත්මක කරන පෞද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන හේතුවෙන් ගැටලු රැසක් උද්ගතව ඇති බව අමාත්‍යවරිය සදහන් කළාය.

මේ අතර කිරිපිටි ආනයනය සිමා කිරිමට ඇති හැකියාව පිළිබදව ද සොයා බලා කඩිනමින් සුදුසු කි‍්‍රයාමාර්ග ගන්නා බවත් අමාත්‍යවරිය පෙන්වා දුන්නාය. ජනතාව තුළ දියර කිරි භාවිතය ඉහල නැංවිම සදහා වැඩසටහන් කි‍්‍රයාත්මක කිරිම අපේක්ෂාව වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 4 =