ඉන්දියානු – ශ්‍රී ලංකා ‘එලායන්ස්‘ ගුවන් ගමන් සඳහා ඉන්දීය කැබිනට් අනුමැතිය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර අන්තර්ජාතික අංශයන්හි පියාසර කිරීම සඳහා එයාර් ඉන්දියාවේ සියයට සියයක් අනුබද්ධිත සමාගමක් වන එලායන්ස් එයාර් වෙත ඉන්දියානු මධ්‍යම කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පශ්චාත් කාලීනව කරුණු ලබා දී ඇති බව අයිඒඑන්එස් (IANS) ප්‍රවෘත්ති සේවය වාර්තා කරයි.

එලායන්ස් එයාර් ගුවන්යානය අවම වශයෙන් ගුවන් යානා 20 ක් හෝ මුළු ධාරිතාවෙන් සියයට 20 ක් යොදවා ගන්නා තෙක් අන්තර් කාල සීමාව සඳහා විශේෂ බෙදාහැරීමක් සඳහා අවසර ලබා දී ඇත. එය ගෘහස්ථ මෙහෙයුම් සඳහා වඩා ඉහළ අගයක් ගන්නා බව කැබිනට් රැස්වීමෙන් පසු එරට රජයේ නිවේදනයක දැක්වේ.

එයාර් ඉන්දියාවේ අඛණ්ඩව සිදුකරන උපායමාර්ගික ආයෝජනය සඳහා එලායන්ස් එයාර් විකිණීම ඇතුළත් නොවේ. එයාර් ඉන්දියා අලෙවියෙන් පසු ජාතික ගුවන් සේවය බවට පත්වීම සඳහා රජය සිය ගුවන් සේවය රඳවා තබා ගැනීමට අදහස් කරන අතර එහි මෙහෙයුම් ශක්තිමත් කරයි.

ඉන්දියාවට ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සමීප ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා පවතින අතර ඉන්දියාවේ උනන්දුව වන්නේ සම්බන්ධතාවය වැඩි කිරීම සහ දෙරට අතර ජනතාව අතර සම්බන්ධතා පුළුල් කිරීම බව සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 3 =