අන්තර්ජාලයෙන් දුම්රිය ආසන වෙන් කරන නව ක්‍රමයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දුම්රියේ ගමන් ගන්නා මගීන් සඳහා සුහුරු ප්‍රවේශ පත්‍රයක් හා අන්තර් ජාලය හරහා දුම්රියේ ආසන වෙන් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් සහිත පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට ඇමැති මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා විදුලිබල හා බලශක්ති, ප්‍රවාහන කළමනාකරණ සේවා ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා අැමැති මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

දැනට දුම්රියේ ප්‍රවේශ පත් කල්තියා වෙන් කිරීමේ දී ඇතැම් පුද්ගලයින් සිදු කරන නීති විරෝධී ක්‍රියා හේතුවෙන් දේශීය මගීන්ගෙන් හා විශේෂයෙන් විදේශ සංචාරකයන්ද ගසා කෑමේ ජාවාරමක් පවතින බව පෙනී ගොස් ඇත.

ඇතැම් තැරැව්කරුවන් ආසන වෙන් කිරීමේ දී ඇතැම් දුරගමන් ප්‍රවේශ පත්‍ර පවතින මිල ගණනට වඩා කිහිප ගුණයකට වැඩි මුදලකට ( රුපියල් 1200 ප්‍රවේශ පත්‍රයක් රුපියල් 3000-4000 දක්වා වැනි ) අලෙවි කරනු ලබයි.

එමෙන්ම මේ නිසා දේශීය සංචාරකයන්ට පවා දුම්රියේ ආසන වෙන් කරවා ගැනීම ඉතාමත් දුෂ්කර බව පෙනී ගොස් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + 11 =