ත්‍රිවිධ හමුදාවට ලබාදුන් පොදු සමාකාලය අදින් අවසන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – යළි සේවයට එක්වීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව වෙත ලබාදුන් පොදු සමාකාලය අදින්(12) අවසන්වීමට නියමිතය.

ගෙවුණු දින 6 තුළ නිලධාරීන් ඇතුළු 6,272 දෙදෙනෙකු යළි සේවයට වාර්තා කර ඇතැයි, ආරක්ෂක අංශ පවසයි.

72 වැනි ජාතික දිනයට සමගාමීව ජනාධිපතිතුමාගේ නියමිත පරිදි මෙම පොදු සමාකාලය ප්‍රකාශයට පත් කෙරිණ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − 1 =