උතුරු පළාතේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඕස්ට්‍රේලියා සහයෝගය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – උතුරු පළාතේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඕස්ට්‍රේලියා රජයේ පූර්ණ සහාය හිමි වෙයි. සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවර්ධනයටද සහාය දීමට ඕස්ට්‍රේලියාව එකඟත්වය පළ කළේය.

ඕස්ට්‍රේලියා මහ කොමසාරිස් බ්‍රයිස් හචිස්සන් මහතා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර පී එස් එම් චාල්ස් මහත්මිය හමු වූ අවස්ථාවේ මේ බව පැවසීය.

උතුරේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ මෙන්ම සංවර්ධන කටයුතු ප්‍රවර්ධනය සඳහා වත්මන් රජය විශේෂ ව්‍යාපෘති ආරම්භ කර තිබේ. ඉදිරි වසර පහ තුළ එම කටයුතු වඩාත් පුළුල් කිරීම අරමුණවේ. උතුරේ යළි පදිංචි කළ ජනතාව වෙනුවෙන් ද විශේෂ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක බවයි ආණ්ඩුකාරවරිය ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × two =