ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින් 8,018ක් යළි සේවයට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ලබා දී තිබු පොදු සමා කාලය තුළ දී ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින් 8,018 දෙනෙකු නැවත සේවයට වාර්තා කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව සදහන් කරයි.

ඒ අතර නිලධාරීන් 13 දෙනෙකු සහ සෙසු නිලයන් 8005 දෙනෙකු වේ.

72 වන ජාතික නිදහස් දිනයට සමගාමීව සේවය හැරගිය ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්ට යළි සේවයට වාර්තා කිරීම සඳහා පසුගිය 05 වන දින සිට ලබාදී තිබු පොදු සමා කාලය ඊයේ(12) දිනයෙන් අවසන් විය.

මෙලෙස යළි සේවයට වාර්තා කළ නිලධාරීන් අතර ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ නිලධාරීන් 07ක් සහ සෙසු නිලයන් 6091ක්ද, නාවික හමුදාවේ නාවිකයන් 773ක් ද, ගුවන් හමුදාවේ නිලධාරීන් 06ක් සහ සෙසු නිලයන් 1141ක් සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × two =