උතුරේ කුරුඳු වගා ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ආදර්ශ වගාවක් ලෙස උතුරු පළාතේ ප්‍රථම වරට සිදුකළ කුරුඳු වගා ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක වී තිබේ. එය එම පළාත පුරා ව්‍යාප්ත කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

උතුරු පළාතේ දේශගුණික තත්ත්වය මත මෙතෙක් කලක් කුරුඳු වගාවක් සිදු කර නොමැත. නමුත් ආදර්ශ වගාවක් ලෙස වව්නියාව බෝගස්වැව හා කිලිනොච්චි ප්‍රදේශවල මීට වසර දෙකකට පෙර කුරුඳු වගාව ආරම්භ කර ඇත. එය ඉතා සාර්ථක වී ඇති අතර එහි නිෂ්පාදන, අවස්ථා දෙකකදී වෙළෙඳපලට නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව උතුරු පළාත ද කුරුඳු වගාවට සුදුසු කාලගුණික හා පාරිසරික තත්ත්වයක් පවතින බවට තහවුරු වී ඇත. මෙම තත්ත්වය මත උතුරු පළාතේ කුරුඳු වගාව ව්‍යාප්ත කිරීමට සැළසුම් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + twelve =