පක්ෂ නියෝජිතයන් හා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අතර සාකච්ඡාවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අතර සාකච්ඡාවක් අද (26) පස්වරු 2.30 ට මැතිවරණ කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

මෙම රැස්වීම කැඳවා ඇත්තේ එළඹෙන මහ මැතිවරණයට අදාල කරුණු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා බව සදහන් වේ.

මහ මැතිවරණයේ පූර්ව සූදානම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී අවධානය යොමු කිරීමට නියමිත බව වාර්තාවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + eight =