කොටුව – මාතලේ අතර දුම්රිය ධාවනය 02වනදා සිට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –කොළඹ, කොටුව හා මාතලේ අතර දුම්රිය ලබන දෙවැනිදා සිට සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා සතියට දින 5ක් ධාවනයට යෙදවීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

දුම්රිය සාමාන්‍යධීකාරි ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළේ, දැනට එම දුම්රිය සඳුදා හා සිකුරාදා දිනවල පමණක් මාතලේ දක්වා ධාවනය වන බවයි.

නව කාලසටහන් අනුව සතියේ වැඩ කරන දිනවල උදෑසන 6.30 ට මාතලේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වාත් සවස 2.30ට කොළඹ කොටුවේ සිට මාතලේ දක්වාත් දුම්රිය ධාවනය කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =