අධිකරණ ඇමති අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –අධිකරණ,මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රසංස්කරණ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඊයේ(03) පස්වරුවේ අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමට එක්විය.

එහිදී අමාත්‍යවරයා බන්ධනාගාරයේ අධිකාරීවරයා හා එහි නිලධාරීන් සමඟ සාකච්චාවක නිරත වූ අතර බන්ධනාගාර රැදවියන්ගේ සුවදුක් විමසීම ද සිදු කලේය. මීට අමතරව බන්ධනාගාර ගතව සිටින රැදවියන් බැලීම සඳහා පැමිණි ඔවුන්ගේ ඥාතීන් ද හමුවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + 7 =