අද රජයේ නිවාඩු දිනයක් – සෞඛ්‍ය හා අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් අඛණ්ඩව

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කොරෝනා වෛරසය පැතිරීමේ ආරක්ෂක පියවරක් ලෙස අද(16) දිනය නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට රජය කටයුතු කර ඇත. මීට අමතරව වෙළෙඳ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ද ප්‍රකාශ කිරීමට රජය පියවර ගෙන තිබේ.

එහෙත් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස සෞඛ්‍ය හා අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යන ලෙසත් තොග හා සිල්ලර වෙළෙඳසැල් විවෘතව තබන ලෙසත් රජය දන්වා සිටියි.

කොරෝනා වෛරසය දිවයින පුරා පැතිර යාම වැළැක්වීමට ගත යුතු පූර්වාරක්‍ෂක පියවර මාලාවක් රජය ගෙන තිබේ. ලොව බොහෝ රටවල් කල්ගත වී ගත් ක්‍රියාමාර්ග ශ්‍රී ලංකා රජය ඉතා ඉක්මණින් ගැනීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා අවදානම විශාල වශයෙන් පාලනය කර ගැනීමට හැකි ව ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − 1 =