නාමයෝජනා බාරගැනීම අද මධ්‍යහ්න 12 න් අවසන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – අප්‍රේල් 25 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත මහ මැතිවරණයට අදාළව නාමයෝජනා භාරගැනීම සහ ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීමට ලබාදුන් කාලය අද (19) මධ්‍යහ්න 12.00 න් අවසන් වීමට නියමිතය.

එම කාලය අවසන් වීමෙන් පසුව පැය එකහමාරක කාලයක් ඉදිරිපත් වූ නාමයෝජනා සඳහා විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබාදී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.

අද දිනයේ දී ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ රැසක්ම නාමයෝජනා භාරදීමට නියමිතව ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 8 =