උමා ඔය ජලවිදුලිබලාගාරයේ වැඩ තව මාස 06කින් අවසන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ඉදිරි මාස 06 තුළ උමා ඔය ජල විදුලි බලාගාරයේ වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීමට පියවර ගන්නැයි විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්යර මහින්දඅ මරවීර මහතා පසුගියදා (27) ඒම විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන නිලධාරින්ට දැනුම් දුන්නේය.

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් දැනට මාස දෙකකට ආසන්න කාලයක් ඒම බලාගාරයේ වැඩ කටයුතු ඉතාමත් මන්දගාමීව සිදු කෙරුණි. ඊට හේතුව නම් ඒම විදුලි බලාගාරය ඉදි කිරීම් කටයුතු බාරව වැඩ කරන ඉරාන සාමගමේ සේවකයින් ඉරානයට ගොස් තිබීමත්, ඔවුන්ට යළි මෙරටට පැමිණීමට කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය නිසා නොහැකි වීමත්ය.

නමුත් මෙම ගැටළුව සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරමින් දේශීය සේවකයින් යොදවාගෙන ඉතිරි ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති අතර, ඉදිරි කාලය තුළ ඉරාණයේ සේවක පිරිස් ද පැමිනීමට නියමිත බැවින් උමා ඔය ජලවිදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් සියල්ල ඉදිරි මාස 06 තුළ අවසන් කිරීමට හැකියාව ලැබි තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 7 =