ඉන්දියාව වසා දැමීමේ කාලසීමාව දීර්ඝ කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ඉන්දියාව තවත් සති දෙකකට එරට වසා දැමීමේ කාල සීමාව දීර්ඝ කර ඇත.

ඒ අනුව මැයි මස 31 දක්වා එය දීර්ඝ වේ. දෛනිකව ඉන්දියාවෙන් වාර්තාවන කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන ඉහළ යාම මීට හේතු වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =