ගොවි සහ ධීවර විශ‍්‍රාම වැටුප් ලබන සදුදා සිට ලබාදීමට පියවර

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ගොවි සහ ධීවර විශ‍්‍රාම වැටුප් ලබන විසි දෙවනදා සිට ලබාගත හැකි බව කෘෂිකර්ම සහ ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය සදහන් කරයි.

තැපැල් කාර්යාල මගින් ඒවා ලබාදීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

අවශ්‍ය ප‍්‍රතිපාදන ලබන 20 වනදා සිට තැපැල් කාර්යාලවලට ලබාදෙන බවත් මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පණ්ඩුක වීරසිංහ මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − two =