මැතිවරණ පැමිණිලි සඳහා මධ්‍යස්ථානයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමේ කාර්යයට බාධාවන ආකාරයේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කිරිම සඳහා ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවා තිබේ.

මැතිවරණ කාලසීමාව තුළ යම් පක්ෂයක් , කණ්ඩායමක් හෝ අපේක්ෂකයෙකු ප්‍රවර්ධනය වන නිතී විරෝධි කටයුතු සහ අගතියට පත් වන සිදුවිම් පිළිබද මෙම මධ්‍යස්ථානයට පැමිණිලි කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිසම සදහන් කළේය.

ඒ අනුව මැතිවරණ නිතී උල්ළංඝනය කිරිම් සම්බන්ධ පැමිණිලි සන්නිවේදන ක්‍රම කිහිපයක් ඔස්සේ යොමු කිරිමට හැකියාව පවතියි.

011 – 288 62 79 , 011 288 64 21, 011 288 61 17 යන දුරකථන අංක වලට පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දිය හැකියි.

ඊට අමතරව 071 – 9160000 යන දුරකථන අංකයට මහජන පැමිණිලිවට්ස් ඇප් හෝ වයිබර් කිරිමට හැකියාව පවතින බවද මැතිවරණ කොමිසම පැවසීය.

ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානයටඅමතරව දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ද පැමිණිලි කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවා ඇති බව එම කොමිසම වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 1 =