උසස් පෙළ විභාගය සහ ශිෂ්‍යත්ව විභායේ නව දිනයන් ප්‍රකාශ කෙරේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ හා 05 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා නව දිනයන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ඒ අනුව ඔක්තෝබර් 12වනදා අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය ආරම්භවේ. එය නොවැම්බර් 06 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

එසේම 05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තොම්බර් මස 11 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − 6 =