තැපැල් ඡන්දය දෙන්න බැරි වූ අයට අදත් හෙටත් අවස්ථාව

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – තැපැල් ඡන්දය අද(20) සහ හෙට(21) දිනයේ ද පැවැත්වේ. ඒ පසුගිය සතියේ ඡන්දය සළකුණු කිරීමට නොහැකි වූ අය සඳහාය.

තම ආයතනයේ සහතික කිරීමේ නිලධාරියා හමුවී තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීමට ඒ අනුව අයදුම්කරුවන්ට අවස්ථාව සැලසේ.

රාජාංගනය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තැපැල් ඡන්දය අද දිනයේද නොපැවැත්වේ. නිරෝධායන කටයුතු අවසන් කිරීමෙන් පසුව එම ප්‍රදේශවල තැපැල් ඡන්දය පැවැත්වෙනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + 6 =