බහරේන් රාජ්‍යයට ඇතුළුවන සියළු සංචාරකයින් හට PCR පරීක්ෂණය අනිවාර්යය කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජූලි 21 අගහරුවාදා පෙ.ව.12.00 සිට බහරේන් රාජ්‍යයට අතුළුවන සියළු සංක්‍රමණිකයින් තමන්ගේ මුදලින් බහරේන් ඩිනාර් 30 ක් ගෙවා කොරෝනා වෛරස රසායනාගාර පරික්ෂණයට බහරේන් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලදී ලක් විය යුතු බව එරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාලය සදහන් කරයි.

රසායනාගාර පරීක්ෂණය සඳහා ගෙවීම් (be aware Bahrain) යන අයදුම්පත මඟින් බහරේන් රාජ්‍යයට පිටත්වීමට ගුවන්යානයට ගොඩවීමට පෙර සිදු කිරීමේ පහසුකම් ද සලසා ඇත.

මීට අමතරව, බහරේන් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලෙහි පිහිටා ඇති කවුළු මඟින් එරටදී ගෙවීම් කටයුතු සිදු කළ හැකි බව ද දන්වා සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 3 =