එජාපයේ තවත් 37කගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සමගි ජන බලවේගයට සහය දෙන තවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පළාත් පාලන නියෝජිතයන් 37 දෙනෙකුගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය තාවකාලිකව අතිහිටුවීමට පියවර ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 4 =