රුවන් විජේවර්ධන පාස්කු කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –හිටපු ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන මහතා ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය වෙත පැමිණ තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × one =