ළමා අපචාර හා හිංසා නඩු 12,968කට නීතිපති උපදෙස් ලබාදී අවසන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –පොලීසිය විසින් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති ළමා අපචාර හා හිංසා නඩු 12,968ක් අවසන් කර අවශ්‍ය උපදෙස් මේ වන විට ලබා දී ඇතැයි නීතිපති සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනි රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය පැවසුවාය.

2019 ජනවාරි මස සිට 2020 ජුලි මාසය දක්වා කාලය තුළ මෙම නඩු ඉදිරිපත් ව ඇත.

එයින් සැකකරුවන් සම්බන්ධයෙන් මහාධිකරණයේ අධිචෝදනා පත්‍ර ගොනු කිරීමට නඩු 6,149ක් යොමු කර තිබේ.

සැකකරුවන් 4,372 දෙනෙක් මේ වනවිට නිදහස් කර ඇත. පොලීසියට මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු පැවරීම සඳහා නඩු 2,447කට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ළමා අපචාර අංශයේ මේ වන විට නඩු 851ක් පිළිබඳ විභාග කෙරෙමින් පවතින බවද අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය සදහන් කළාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + 19 =