රාජ්‍ය ආයතනවල නිෂ්පාදන එකම තැනකින් මිලදී ගැනීමට “රජ වාසල” ට එන්න

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –රාජ්‍ය ආයතනවලට අයත් වෙළඳ නිෂ්පාදන ද්‍රව්‍ය එකම ස්ථානයකින් මිලදී ගැනීම සඳහා “රජ වාසල” නමින් නවතම වෙළඳ සැල් ක්‍රමයක් රටපුරා ආරම්භ කිරීමට වෙළඳ අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

එහි ප්‍රථම අදියර යටතේ නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ “රජ වාසල” ක් ළඟදීම ආරම්භ කරන බව අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

සෑම රාජ්‍ය ආයතනයක් මගින් දැනට වෙන් වෙන්ව පවත්වාගෙන යන මෙම අලෙවිසැල් එකම වහලක් යටට ගෙන ඒමෙන් පාරිභෝගික ජනතාවට පහසුවෙන් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මිලදීගැනීමට මෙමගින් හැකිවන බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මෙම “රජ වාසල” වෙළඳ සැල් ඉදිරියේදී රටපුරා ආරම්භ කිරීමට අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × three =