පල්ලෙකැලේ භූ චලන සම්බන්ධයෙන් කාර්යංශයෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – අද(02) සහ පසුගිය 29වනදා පල්ලෙකැලේ ආශ්‍රිතව සිදුවූ භූ චලන වික්ටෝරියා ජලාශය ආශ්‍රිතව හටගැනීමට ඉඩ ඇති ප්‍රේරිත භූමි කම්පාවක් හෝ කලාපය තුළ පවතින දුර්වල පාෂාණයක්වන විපරිත හුණුගල් තුළ බිඳවැටීමක් විය හැකි බව භු විද්‍යා සමීක්‍ෂණ හා පතල් කාර්යංශය සදහන් කරයි.

අදාළ කම්පන තත්ත්වයන් ප්‍රධාන භූතල මායිම් ආශ්‍රිතව ඇති වූ ඒවා නොවන බව භූ කම්පනමාන දත්තවලින් තහවුරුවන බවත් කාර්යංශය පෙන්වා දෙයි.

පල්ලෙකැලේ ආශ්‍රිතව සිදුවූ භූ චලන පල්ලේකැලේ භූකම්පන නිරීක්‍ෂණ මධ්‍යස්ථාවයේ සුළු කම්පන තත්ත්වයන් ලෙස සටහන්ව ඇත.

මේ සම්බන්ධ පරීක්‍ෂණ සදහා භූ විද්‍යා සමීක්‍ෂණ හා පතල් කාර්යංශයේ භූ භෞතික විද්‍යාඥයින් සහ භූ කම්පන විද්‍යාඥයින් 06දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම් දෙකක් ක්ෂේත්‍ර පරීක්‍ෂණ සදහා යොමු කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + thirteen =