ඇමති නාමල් ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ නිරීක්ෂණයක

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – තරුණ හා ක්‍රීඩා කටයුතු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ(02) ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ මහරගම තරුණ මධ්‍යස්ථානය නිරීක්ෂණය කළේය.

ජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානයේ පාඨමාලා සහ එම මධ්‍යස්ථානයේ විවිධ අංශ අමාත්‍යවරයාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් විය. අමාත්‍යංශ ලේකම් අනුරාධ විජේකෝන්, ජාතික තරුණසේවා සභාවේ සභාපති සහ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තෙෂාර ජයසිංහ යන මහත්වරුන්ද සංචාරයට එක්ව සිටියහ.

සංචාරයෙන් අනතුරුව අමාත්‍යවරයා ජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානයේ කාර්ය මණ්ඩලයද අමතන ලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × four =