චීනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිධුරයට පාලිත කොහොන

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – චීනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස ආචාර්ය පාලිත කොහොන මහතා පත්කර ඇතැයි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 19 =