රුපියල් දහසේ නව මුදල් නෝට්ටුව අග්‍රාමාත්‍යතුමාට පිළිගන්වයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඩී.ලක්ෂ්මන් මහතා රුපියල් දහසේ නව මුදල් නෝට්ටුව ඊයේ(24) අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පිළිගැන්වූයේය.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හා මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඩී.ලක්ෂ්මන් මහතා අතර මෙම හමුව පැවැතියේ විජේරාම අග්‍රාමාත්‍ය නිල නිවසේදීය.

එහිදී අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ මහ බැංකු අධිපතිවරයා රටේ ආර්ථික තත්ත්වය සහ අනාගත සංවර්ධන කටයුතුවලට අදාළව සුහද කතා බහක ද නිරත වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 8 =