බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් දැනුම් දීමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාද් උපාධි පීඨය හා බාහිර විභාග මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර පාඨමාලාවේ තෙවන වසර පරීක්‍ෂණ කල් දමා ඇත.

එම පරීක්‍ෂණ අද(05) සිට ලබන 13වනදා දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබුනි.

මේවන විට පවත්නා තත්ත්වය අනුව විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය පූජ්‍ය ගල්ලෑල්ලේ සුමනසිරි නායක ස්වාමින්වහන්සේ හා පීඨාධිපතිවරු සමඟ කරන ලද සාකච්ඡාවකින් පසු මෙම තීරණය ගෙන තිබේ. ඒ අනුව අදාළ විභාගය නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දමා ඇත.

මේ පිළිබඳ වැඩිවිස්තර සදහා 0112 5806090, 0112 2502944, 0718 4886742 යන දුරකථන අංක මගින් විමසිය හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 3 =