සීදූව පොලිස් බල ප්‍රදේශයට ඇඳිරිනීතිය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සීදූව පොලිස් බල ප්‍රදේශයට වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි නැවත දැනුම් දෙන තුරු නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇතැයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 5 =