අද දිනට ආසාදිතයින් 356ක් හඳුනාගනී

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –අද දිනට Covid 19 ආසාදිතයින් 356ක් හඳුනා ගෙන තිබේ. මෙම සියලු දෙනා පෑළියගොඩ පොකුරට සම්බන්ධ ආශ්‍රිතයින් බවයි දැක්වෙන්නේ.

ඒ අනුව දිවුලපිටිය සහ පෑළියගොඩ කොවිඩ් 19 පොකුර 10803ක් දක්වා ඉහළ ගොස ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 14 =