කුරුණෑගලට පැය 24ක් ජල කප්පාදුවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –කෑගල්ල පාර, කුරුණෑගල – කොළඹ පාර ඇතුළු සියලුම අතුරු මාර්ගවල හෙට (09) ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව, හෙට (09) පෙරවරු 9.00 සිට අනිද්දා (10) පෙරවරු 9.00 දක්වා පැය 24ක කාලයක් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවෙනු ඇත.

කුරුණෑගල ප්‍රධාන ජලාශයේ නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + eight =