අධිකරණ අමාත්‍යාංශය වෙනත් තැනකට රැගෙන යාම නවතී

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –අධිකරණ අමාත්‍යාංශය දැනට පවතින ගොඩනැගිල්ලේම පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය පුළුල් කිරීමේ කටයුතු සඳහා වෙනත් විකල්ප සුදුසු ස්ථානයක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා කටයුතු සම්පාදනය කරමින් සිටින බව මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

මේ වන විට දිවයින පුරා අධිකරණවල ලක්ෂ 8 කට ආසන්න නඩු ප්‍රමාණයක් ගොඩගැසී ඇති අතර ඊට විසඳුම ඉදිරි වසර 5 තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් සකස් කරමින් සිටින බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ සඳහා අධිකරණ සංඛ්‍යාව වර්ධනය කිරීම, අධිකරණවල විනිසුරුවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩිකිරීම ඇතුළු කඩිනම් හා කාර්යක්ෂම වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාවට නංවමින් සිටින අතර ඊට අදාළ අනුකමිටු ද මේ වන විටත් පත්කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරණයේ කටයුතු පුළුල් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමට අධිකරණ අමාත්‍යාංශය දැනට පවතින ගොඩනැගිල්ලෙන් ඉවත්කර වසර දෙකක කාලයක් සඳහා ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථාපිත කිරීමට අරමුණු කළ ද ඒ සඳහා අනවශ්‍ය කරුණු උලුප්පා දක්වමින් විවිධ අර්ථකථන ලබාදීමට ඇතැම් පුද්ගලයින් උත්සාහ දැරූ බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පෙන්වාදෙයි.

අනවශ්‍ය කරුණු කාරණා මතු කරමින් ගෙනයනු ලබන ව්‍යාජ වැඩපිළිවෙලවල් සහ කටකතා කණගාටුවෙන් යුතුව හෙළා දැකිය යුතු අතර සාකච්ඡා වට කිහිපයකින් පසුව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය දැනට පවතින ගොඩනැගිල්ලේම පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කළ බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 4 =