සමුද්‍රීය කලාපයේ ප්‍රථම “සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂණ උපායමාර්ගික රාමුව” එළිදකී

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය එක්ව සකස් කරනු ලැබූ ශ්‍රී ලංකා වරායයන්ගේ සහ සැපයුම් ජාල වලින් කොවිඩ් – 19 රෝගය මර්ධනය කිරීම සඳහා වූ උපායමාර්ගික රාමුව පසුගියදා එළිදක්වනු ලැබී ය.

ශ්‍රී ලංකා වරායයන් හා සැපයුම් දාමයන්ගෙන් කොවිඩ් පාලනය කිරීම සඳහා “සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂණ උපායමාර්ගික රාමුව’‘ නමින් එළි දක්වනු ලැබූ මෙම ග්‍රන්ථය පළමු පිටපත ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතා වෙත මහපොළ වරාය හා සමුද්‍රීය විද්‍යායතනයේ දී පිළිගන්වන ලදී. මෙම උපාය මාර්ගික රාමුව සකස් කොට ඇත්තේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබූ ජාත්‍යන්තර සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි පදනම් කර ගනිමිනි.

මෙම ග්‍රන්ථය සම්පාදනයෙහිලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, SAGT, CICT පර්යන්ත සහ කොළඹ නැව් තටාකාංගනය, ශ්‍රී ලංකා පොලිසීය, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ පූර්ණ දායකත්වය ලබා දෙන ලදී. මෙම සියලු ආයතනයන්ගේ දායකත්වයෙන් කොවිඩ් – 19 නිවාරණ ක්‍රියාකාරී කමිටුව ස්ථාපිත කරනු ලැබීය. එම කමිටුව වරාය සහ සියලු සැපයුම් දාමයන් කොවිඩ්-19 රෝගයෙන් වලක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය සියලු සෞඛ්‍යාරක්‍ෂණ උපායමාර්ගික ක්‍රමවේදයන් ක්‍රියාත්මක කරමින් කටයුතු කරනු ලබයි.

මෙම උපායමාර්ගික රාමුව මගින් වරාය සහ සැපයුම් දාම කොවිඩ් -19 රෝගයෙන් ආරක්‍ෂණ කිරීම සඳහා අනුගමනය කළයුතු සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටි (SOP) 14 ක් හඳුන්වා තිබේ.

මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ එච්.ඩී.ඒ.එස්. ප්‍රේමචන්ද්‍ර, අතිරේක කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ (මෙහෙයුම් හා පරිපාලන) උපුල් ජයතිස්ස, අධ්‍යක්‍ෂ(මානව සම්පත් සංවර්ධන) නලින් අපොන්සු, ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරිනි යු.එස්. ජයසේකර ඇතුළු උසස් නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් රැසක් එක් වී ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 20 =