බස්නාහිරින් පසු එන්නත්කරණය මහනුවර, කුරුණෑගල සහ රත්නපුරය යන දිස්ත්‍රික්කවල

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –බස්නාහිර පළාතෙන් පසුව එන්නත්කරණ වැඩසටහන මහනුවර, කුරුණෑගල සහ රත්නපුරය යන දිස්ත්‍රික්කවල ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව සෞඛ්‍ය ඇමතිනි පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව එම දිස්ත්‍රික්කවල තෝරාගත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශවල ජනතාවට එන්නත ලබාදෙනු ඇත.

මෙරට ජනගහණයෙන් මිලියන 13 ක පිරිසක් එන්නත්කරණයට ලක්කිරීම රජයේ සැලසුම බවද පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය සඳහන් කළාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 7 =