අවුරුදු 30ට වැඩි අයගෙන් 99%කට එන්නත් ලබාදී අවසන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –මෙරට අවුරුදු 30ට වැඩි ජනගහනයෙන් 99%කට කොරෝනා මර්දන එන්නත් ලබාදී ඇතැයි, රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසයි.

අවුරුදු 20ත්, 30ත් අතර ජනගහනයෙන් 60%කට එන්නත් ලබාදී තිබේ. අවුරුදු 18,19 වයස්වල දරුවන් සඳහා එන්නත් ලබාදීම ද ලබන 15 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 2 =