මහබැංකුවෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

(ලංකාපුවත් | කොළඹ) – විවිධ සංවිධානාත්මක පාර්ශව විසින් ඔවුන්ගේ ගිණුම් වලට , විශාල පරිමාණයෙන් විදේශ විනිමය සහ / හෝ දේශීය මුදල් බැර කර ඇති බවත් දක්වමින් සහ එම මුදල් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා සහය දෙන්නන් හට ප්‍රමාණාත්මක ගෙවීමක් සිදු කරන බවට දැනුම් දෙමින් සිදු කරන මූල්‍ය වංචා සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවට තොරතුරු වාර්තා වන බවට නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඇතැම් අවස්ථාවල දී එම වංචාකරුවන් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් විවිධ ගිණුම් වෙත බැර වී ඇති බව දැක්වෙන ව්‍යාජ ලේඛන පෙන්වා සිටින අතර ඔවුන්ට එම මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අවසරය ලබා ගැනීම පමණක් අවශ්‍ය වන බව පවසනු ලබයි.

මෙවැනි අවස්ථාවන්හි දී, වංචාකරුවන් අදාළ ගනුදෙනුව සිදු කිරීම සඳහා බැංකු ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් සිය පුද්ගලික හැඳුනුම් අංක (PIN), කාඩ්පත්වල පිටුපස සඳහන් වන කාඩ්පත් සහතික කිරීමට යොදා ගන්නා CVV යන්නෙන් හැඳින්වෙන ගෙවීම් කාඩ්පත් සත්‍යාපන අංක, ගනුදෙනු සහතික කිරීමේ දී යොදා ගන්නා එක්ර වරක් පමණක් භාවිත කළ හැකි මුරපද (OTP) වැනි හර කාඩ්පත්/ණය කාඩ්පත්වලට අදාළ තොරතුරු සහ ජංගම බැංකුකරණයේ දී /අන්තර්ජාල බැංකුකරණයේ දී යොදා ගන්නා පරිශීලක නාමය (User ID), මුරපදය (Password) හා එක් වරක් පමණක් භාවිත වන මුරපද වැනි ගිණුම් තොරතුරු ඉල්ලා සිටිනු ලබයි. එවැනි විස්තර සැපයීමෙන් ගනුදෙනුකරුවන් නිසැකයෙන් ම බරපතල මූල්‍ය වංචාවකට ලක් වනු ඇත.

මෙවැනි ව්‍යාජ දැන්වීම් හා ක්‍රියාවන්වලට හසු නො වන ලෙසත් මෙවැනි වංචා පිළිබඳ සුපරීක්ෂාකාරී වන ලෙසත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මහජනතාවට අවධාරණය කර සිටී. තමන්ගේ රහස්‍ය තොරතුරු, විශේෂයෙන් ම ගිණුම් පරිශීලක නාම, මුරපද, පුද්ගලික හැඳුනුම් අංක, එක් වරක් පමණක් භාවිත වන මුරපද, හෝ ගිණුම්වලට පිවිසීමේ දී ගිණුම් හිමියාගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම සඳහා භාවිත කළ හැකි වෙනත් ඕනෑ ම තොරතුරක් අනෙකුත් කිසිඳු පාර්ශ්වයක් සමඟ හුවාමාරු කර නො ගත යුතු බවට ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මහජනතාවට දන්වා සිටී.

එමෙන්ම මහජනතාවට සිය ගිණුම් භාවිත කරමින් සිදු වන ඕනෑ ම වංචනික ක්‍රියාවක් පිළිබඳ ව ක්ෂණික ව දැනුම්වත් වීම සඳහා තම බැංකුවලින් කෙටි පණිවිඩ වැනි එසැණින් ගනුදෙනු සම්බන්ධ තොරතුරු දැනුම් දීමේ සේවා සක්‍රීය කර ගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 2 =