ගෑස් සම්බන්ධ සිදුවීම් හේතුවෙන් හදිසි රැස්වීමක් හෙට

(ලංකාපුවත් | කොළඹ) – වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාවේ හදිසි රැස්වීමක් හෙට(01) පෙ.ව 09.00 ට පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.

ගෑස් සිලින්ඩර භාවිතය සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේ මතුව ඇති තත්ත්වය පිළිබඳව මෙම කාරක සභා රැස්වීමේදී අවධානය යොමු කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 2 =