වාර්තා අලුත් කරමින් කොටස් වෙළෙඳපොළ යළි යළිත් ඉහළට

(ලංකාපුවත් | කොළඹ) –කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ වාර්තා යළිත් වරක් අලුත් කරමින් ඉතිහාසයේ පළමු වරට සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 11,000 සීමාව ඉක්මවා යෑමට සමත්ව තිබේ.

ඒ අනුව කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 11,000 සීමාව ඉක්මවා දිනයේ ගනුදෙනු අවසන් කළ පළමු අවස්ථාව මෙය ලෙස ඉතිහාසයට එක්වන අතර ඊයේ (30) දිනය නිමා වනවිට කොළඹ කොටස් වෛළඳපොලේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 11,440.53ක් ලෙස සටහන් විය. එය පෙර දිනයට සාපේක්ෂව ඒකක 238.44ක වර්ධනයක් වන අතර පෙර දිනයට සාපේක්ෂව සියයට 2.13 ක වර්ධනයක් බව කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ පවසයි.

මේ අතර එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා මිල දර්ශකය ඊයේ දිනය නිමා වනවිට ඒකක 3,900.02 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර එය පෙර දිනයට සාපේක්ෂව ඒකක 70.37 ක වර්ධනයකි. සාපේක්ෂව එය සියයට 1.84 ක වර්ධනයක් බවද කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ පෙන්වා දෙයි. දිනය නිමා වන විට දෛනික පිරිවැටුම සටහන් වූයේ රුපියල් බිලියන 10.05ක් ලෙසය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − 13 =