සමූපකාර ක්‍ෂේත්‍රයේ ගැටලු ඉදිරි මාස 03 තුළ විසඳීමට පියවර

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සමූපකාර ක්‍ෂේත්‍රයට සම්බන්ධව සේවකයින්ගේ සහ සංවිධානවල දැනට පවතින ගැටලු ගැනත්, ඉදිරිපත් කළ අදහස් යෝජනා ගැනත්,අවධානය යොමු කර,ඉදිරි මාස 03 තුළ දී එකී ගැටලු විසඳා දීමට පියවර ගන්නා බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පැවසීය.

"සමූපකාර ක්‍ෂේත්‍රයේ ගැටලු ඉදිරි මාස 03 තුළ විසඳීමට පියවර"

මත්ස්‍ය ප්‍රමිතිය සුරැකීමට නව පියවරක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –පශ්චාත් මත්ස්‍ය ප්‍රමිති හානිය අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

"මත්ස්‍ය ප්‍රමිතිය සුරැකීමට නව පියවරක්"

නකල්ස් රක්ෂිතයේ පාරිසරික අසිරිය විදින්න මහජනතාවට අවස්ථාව

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ලෝක උරුම නකල්ස් ආශ්‍රිතව පාරිසරික හා ජෛව විවිධත්ව අධ්‍යයන වැඩසටහන් සඳහා මහජනතාවට අවස්ථාව ලබාදීමට දුම්බර මිතුරෝ පරිසර සංවිධානය තීරණය කරයි.

"නකල්ස් රක්ෂිතයේ පාරිසරික අසිරිය විදින්න මහජනතාවට අවස්ථාව"

විදාතා හරිත කඩමණ්ඩිය 26 සහ 27 දෙදින සෙත්සිරිපායේ දී

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය සංවිධාන කරන විදාතා හරිත කඩමණ්ඩිය පෙබරවාරි මස 26 සහ 27 යන දෙදින තුළ පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා බත්තරමුල්ල, සෙත්සිරිපාය පරිශ්‍රෙය් දී පැවැත්වේ.

"විදාතා හරිත කඩමණ්ඩිය 26 සහ 27 දෙදින සෙත්සිරිපායේ දී"

උඩවළව ජාතික උද්‍යානයෙන් 2017 දී මිලියන 358කට අධික ආදායමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –2017 වසරේ උඩවළව ජාතික වන උද්‍යානයට සංචාරකයින් 236,867කට අධික පිරිසක් පැමිණ ඇති අතර රුපියල් මිලියන 358.44කට වැඩි ආදායමක් ලැබී ඇතැයි තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

"උඩවළව ජාතික උද්‍යානයෙන් 2017 දී මිලියන 358කට අධික ආදායමක්"

පරිසර හිතකාමී පොලිතීන් නිෂ්පාදකයන්ට සහන

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ජෛව හායනයට ලක්වන පොලිතීන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයින් වෙත සහන ලබාදීමට කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරය සඳහන් කරයි.

"පරිසර හිතකාමී පොලිතීන් නිෂ්පාදකයන්ට සහන"

කොළඹ වරායේ ප්‍රතිනැව්ගත මෙහෙයුම් ධාරිතාවේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කොළඹ වරායේ ප්‍රතිනැව්ගත මෙහෙයුම් ධාරිතාවේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් සිදුව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය පවසයි.

"කොළඹ වරායේ ප්‍රතිනැව්ගත මෙහෙයුම් ධාරිතාවේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක්"

විසිතුරු මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය දිරිමත් කිරීමට පියවර

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – විසිතුරු මසුන් නිෂ්පාදනය කිරීම දිරිමත් කිරීමට ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර ඇත.

"විසිතුරු මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය දිරිමත් කිරීමට පියවර"

මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය වැඩිවීමට කරදිය ධීවර අංශයේ වැඩි දායකත්වයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සමස්ත මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය මෙක්ට්‍රික් ටොන් 389,500ක් ලෙස 2017 වසරේ ජනවාරි මස සිට සැප්තැම්බර් මස දක්වා වූ කාල සීමාව තුළ වාර්තා වූ බව ධීවර අමාත්‍යාංශයේ කාර්යසාධන වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

"මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය වැඩිවීමට කරදිය ධීවර අංශයේ වැඩි දායකත්වයක්"

ධීවර අංශය තුළින් නව රැකියා අවස්ථා 50,000ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ධීවර අංශය තුළින් 2020 දී නව රැකියා අවස්ථා 50,000 දක්වා වර්ධනය කිරීම අපේක්ෂිත බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ 2017 ප්‍රගති වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

"ධීවර අංශය තුළින් නව රැකියා අවස්ථා 50,000ක්"